zmień kontrast

Agnieszka Stefaniak

Pedagog specjalny, nauczyciel kontraktowy

Pedagog specjalny, logopeda, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przez kilka lat zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i zdrowymi. Pracowała w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „ Helenów”, gdzie prowadziła terapię dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem oraz Zespołem Aspergera.

Współpracę z Przedszkolem Integracyjnym nr 45 rozpoczęła w 2012 roku. W swojej pracy zwraca w szczególności uwagę na to, by pomóc dziecku niepełnosprawnemu odnaleźć się w grupie rówieśniczej. Lubi ruch i taniec. Wiedząc, jak ważną rolę pełni aktywność ruchowa w rozwoju małych dzieci, zachęca je do działań i zabaw w zajęciach według własnego pomysłu. Stara się, by każde dziecko otrzymało tyle ciepła i serdeczności, ile potrzebuje.

Stale rozwija swój warsztat pracy pedagogicznej. Uczestniczy aktywnie w wielu kursach i szkoleniach. Ukończyła kurs oligofrenopedagogiki, kurs doskonalący metodą Marii Montessori oraz masażu dziecięcego „Children Massaging Children”. Poszerza wiedzę na temat autyzmu i zespołu Aspergera. Zdobyte kwalifikacje wykorzystuje w pracy z wychowankami.

Uwielbia sambę brazylijską i jest wielbicielką talentu Marilyn Monroe.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA