• sub1
  • sub2
  • sub4
  • sub5

Przedszkole

Przedszkole Integracyjne nr 45 w Warszawie ul. Lenartowicza 4 jest placówką samorządową. Program integracyjny realizuje od 01.09.1990 r. Organem prowadzącym jest Urząd m. st. Warszawy, reprezentowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów.

Zasady organizacji reguluje statut placówki. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola jest zgodna z aktualnymi wytycznymi Biura Edukacji m. st. Warszawy na każdy kolejny rok szkolny. Dotyczą one m.in. liczby godzin pracy dla pedagogów i specjalistów oraz personelu pomocniczego.

Dokumenty, na których opieramy naszą pracę:

  • statut Przedszkola Integracyjnego nr 45 w Warszawie (na tablicy ogłoszeń i stronie)
  • podstawa programowa dla przedszkoli MEN (na tablicy ogłoszeń i stronie)
  • roczny plan pracy placówki (do wglądu u dyrektora)
  • plany miesięczne dla grup wychowawczych (na tablicach grup i na stronie grupy)
  • tygodniowe rozkłady zajęć grupowych (w salach grup i na stronie)
  • organizację lekcji religii regulują odrębne przepisy (na tablicy ogłoszeń)