zmień kontrast

Organizacja

Dyrektor przedszkola – Monika Mokrzyszczak
Intendent przedszkola – Agnieszka Manowska

Godziny otwarcia przedszkola – 7.00 do 17.00.
W godzinach 7.00 – 13.00 czas pobytu dziecka jest nieodpłatny. Od 8.00 – 13.00 realizowana jest podstawa programowa wychowania i nauczania. Pozostałe godziny pobytu są opłacane są według aktualnych ustaleń organu prowadzącego.

Dzieci prosimy przyprowadzać najpóźniej do godziny 8.20.

Plan posiłków – śniadanie 8.30, obiad 12.30, podwieczorek 14.45

Harmonogram zabaw, zajęć dydaktycznych i wyjść do ogrodu jest ustalany oddzielnie dla każdej grupy wiekowej.

Są trzy grupy wychowawcze różne wiekowo: czterolatków, pięciolatków i mieszana: sześcio i trzylatków. W każdej grupie jest 20 dzieci, 15 zdrowych i 5 niepełnosprawnych.

Opiekę pedagogiczną i specjalistyczną pełnią pedagodzy przedszkolni i specjalni, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta.
Na spotkania i konsultacje ze specjalistami i nauczycielkami zapraszamy po uprzednim umówieniu się.

W kuchni pracują Katarzyna Sikorska – kucharka i Barbara Roszczyk – pomoc

Dozorcy – Eugeniusz Omelańczuk i Wiesław Piechota

Zajęcia dodatkowe/ponadprogramowe dla dzieci

zajęcia muzyczno-ruchowe – dla wszystkich grup wiekowych
zajęcia plastyczne – zabawy zróżnicowanym materiałem plastycznym – dla wszystkich grup wiekowych
gimnastyka z elementami ćwiczeń korekcyjnych – dla wszystkich grup wiekowych

Zajęcia dodatkowe/ponadprogramowe dla rodziców i dzieci

brykanki – prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – około 1 godziny tygodniowo – to propozycja dla Rodziców i dzieci z grup młodszych

Spotkania dla rodziców

edukacyjne
na interesujące Państwa tematy dotyczące rozwoju i wychowania możliwe są do zorganizowania w przedszkolu. Propozycje prosimy zgłaszać do nauczycielek w grupach.

artystyczne BAR 
dla rodziców zainteresowanych aktywnością plastyczną, rękodzielniczą i innymi formami obcowania ze sztuką

Zasady korzystania z diet specjalistycznych przez dzieci

W przypadku korzystania przez dziecko ze specjalistycznej diety Rodzice dostarczają nauczycielce z grupy zaświadczenie od lekarza prowadzącego o rodzaju diety i szczegółowy spis produktów żywnościowych dozwolonych i zabronionych w żywieniu dziecka.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad, co bardzo ułatwi pracę kuchni i umożliwi przygotowywanie posiłków odpowiednich do potrzeb dzieci.

Informacja o zasadach rekrutacji

umieszczana jest na bieżąco na stronie w okresie zapisów dzieci do przedszkola ustalonych przez organ prowadzący placówkę.