zmień kontrast

Rodzice

Rodzice to najważniejsze osoby dla małego dziecka i najwięksi sojusznicy pedagogów. Dzięki stałemu kontaktowi i wymianie doświadczeń między domem i przedszkolem można lepiej poznać każdego wychowanka i jego potrzeby. Dlatego tak ważne jest dla nas nawiązanie współpracy z Państwem. Liczymy na Państwa inicjatywę w zgłaszaniu i wspólnym rozwiązywaniu pojawiających się problemów oraz dzieleniu się z nami Waszymi radościami.

Organizujemy różne formy współpracy z rodzicami naszych wychowanków:

Szczegółowe informacje o terminach spotkań są w menu: Przedszkole w zakładce: plan spotkań.

Rada Rodziców

W Przedszkolu Integracyjnym nr 45 jest powołana Rada Rodziców, która współdziała z dyrektorem i Radą Pedagogiczną przedszkola.

Rada Rodziców pracuje zgodnie z własnym regulaminem, który określa między innymi zasady jej powoływania i zadania.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Katarzyna Sołtan-Młodożeniec
treescia@gmail.com

Skarbniczka

Marta Kurowska
liwinska.marta@wp.pl

Członkowie

Magdalena Czajka  czajuszkowy@gmail.com

Anna Grunwald   anna.roza.grunwald@gmail.com

Antonina Grządkowska  tosia.grzadkowska@gmail.com

Maria Kosińska  mary@k15.pl

Julia Kotomska  jkonczewska@hotmail.com

Anna Wyganowska-Błażejewska  wyganowska.anna@gmail.com