zmień kontrast

Anna Ozimkiewicz

Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany

Pedagog specjalny w zakresie pedagogiki terapeutycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Pracę nauczycielki w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 rozpoczęła w 2001 roku. Uważnie obserwuje swoich wychowanków, dostrzega ich indywidualność i poszukuje najlepszych sposobów pracy z nimi w grupie i podczas zajęć indywidualnych. Korzystając z pomocy Montessorii rozwija samodzielne myślenie dzieci. Wspólnie z koleżankami prowadzi program, dzięki któremu dzieci rozwijają umiejętności społeczne, stają się wrażliwe na potrzeby własne i innych osób, potrafią rozpoznać i szanują istniejące ograniczenia. A w sytuacjach trudnych uczą się zwracania do dorosłych o pomoc i wspólnego rozwiązywania problemów.

Dla rodziców i dzieci prowadzi zajęcia inspirowane ruchem rozwijającym W. Sherborne „brykanki”, dzięki którym dzieci łatwiej się adaptują i wspólnie z rodzicami utrwalają zasady poznane w przedszkolu.

Aktywnie poszerza swoją wiedzę na różnych kursach i szkoleniach oraz warsztatach metodycznych dotyczących edukacji i terapii dzieci. Ukończyła Szkołę Trenerów Stowarzyszenia OPTA w Warszawie i jest trenerem PTP. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi: TRAD „Szansa”, Centrum Praw Kobiet, OPiP Drabina, gdzie prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Lubi wszelkiego rodzaju rękodzieło, w wolnych chwilach tworzy ręcznie robioną biżuterię.