zmień kontrast

Anna Walczak

Pedagog specjalny, nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunkach pedagogika ogólna z animacją społeczno-kulturową i pedagogika specjalna oraz Studium Plastycznego „Collage”. Ukończyła także kwalifikacyjne Studia Podyplomowe z zakresu pedagogiki wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Jest certyfikowaną trenerką Międzynarodowego Programu Rozwoju Kreatywności Dzieci i Młodzieży – Destination Imagination. Od 2008 roku pisze scenariusze zajęć dla nauczycieli z zakresu edukacji międzykulturowej, rozwoju kompetencji społecznych oraz edukacji medialnej. Należy do Stowarzyszenia „Jeden Świat” na rzecz promowania porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz programy edukacyjne. Ukończyła szkolenia z zakresu metod integracyjnych w pracy z grupą, pedagogiki Janusza Korczaka oraz Metody Komunikacji Symbolicznej Bliss. Ma doświadczenie w pracy z wychowankami z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz niepełnosprawnością intelektualną.

Współpracę z Przedszkolem Integracyjnym nr 45 w Warszawie rozpoczęła we wrześniu 2016 roku. Dołączyła do zespołu pedagogicznego w grupie dzieci najmłodszych. W swojej pracy najbardziej ceni sobie możliwość budowania w dzieciach wiary we własne siły i poczucia sprawczości oraz towarzyszenie im w rozwoju twórczym i poznawczym.

Kocha zwierzęta, muzykę wszelaką, Bałkany i po stokroć książki.

Skip to content