zmień kontrast

Anna Walczak

Pedagożka specjalna, nauczycielka mianowana

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunkach Pedagogika ogólna z animacją społeczno-kulturową i Pedagogika specjalna oraz Studium Plastycznego „Collage”. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego w Centrum Rozwoju Edukacji oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Metodyki nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Jest certyfikowaną trenerką Międzynarodowego Programu Rozwoju Kreatywności Dzieci i Młodzieży – Destination Imagination. Od 2008 roku pisze dla instytucji oraz organizacji pozarządowych scenariusze zajęć z zakresu edukacji międzykulturowej, języka angielskiego, rozwoju kompetencji społecznych oraz edukacji medialnej. Należy do Stowarzyszenia „Jeden Świat” działającego na rzecz promowania porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz programy edukacyjne. Ukończyła wiele szkoleń m.in. z zakresu metod integracyjnych w pracy z grupą, pedagogiki Janusza Korczaka, Niedyrektywnej terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz Metody Komunikacji Symbolicznej Bliss. Ma doświadczenie w pracy z wychowankami z mózgowym porażeniem dziecięcym, spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną.

Współpracę z Przedszkolem Integracyjnym nr 45 w Warszawie rozpoczęła we wrześniu 2016 roku. W swojej pracy najbardziej ceni sobie możliwość budowania w dzieciach wiary we własne siły i poczucia sprawczości oraz towarzyszenie im w rozwoju twórczym i poznawczym.

Kocha zwierzęta, muzykę wszelaką, Bałkany i po stokroć książki.

Skip to content