zmień kontrast

Joanna Dzwonkowska

Zobacz stronę

Neurologopeda, nauczyciel dyplomowany

Surdopedagog, neurologopeda oraz hipoterapeuta. Absolwentka WSPS w Warszawie oraz UW i SWPS.

Pracę w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 w Warszawie, podjęła w 1993 r., jeszcze jako studentka. Szczególnie interesuje ją usprawnianie językowe dzieci z zaburzeniami mowy i kształtowanie komunikacji u dzieci niemówiących. Dla potrzeb grupy przygotowała własne programy i prowadzi zajęcia w zakresie profilaktyki logopedycznej i rozwoju percepcji słuchowej dzieci przedszkolnych.

Jeździ konno. Zajmuje się terapią logopedyczną z udziałem koni w Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Hipoterapia”. Terapia z udziałem koni jest dla niej metodą wspomagającą i uzupełniającą terapię logopedyczną.
W swojej pracy skupia się na pomocy dzieciom z poważnymi trudnościami w komunikacji oraz dzieciom z zaburzeniami miofunkcjonalnymi. W latach 2009 – 2015 była członkiem zarządu międzynarodowej organizacji terapii z udziałem koni HETI.

Od wielu lat jest wykładowcą na Uniwersytecie SWPS (studia podyplomowe – logopedia).
Bierze udział w konferencjach międzynarodowych, podczas których wygłasza referaty nt. „Jak terapia z udziałem konia wspiera pracę logopedy” czy „Praca nad komunikacją u dzieci z niepełnosprawnością podczas zajęć z udziałem konia”.

Ukończyła wiele szkleń. Między innymi:
– Ruch rozwijający W. Sherborne (I, II, III stopnia).
– Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa.
– Pozytywna Dyscyplina.
– Ruch dla uczenia się (Move to Learn) – efektywny program percepcyjno – motoryczny do zastosowania w twojej klasie.
– Terapia logopedyczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
– Afazja i Dyzartia.
– Terapia logopedyczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
– Program Rozwoju Komunikacji Makaton.
– Szkolenie podstawowe Picture Exchange Communication System (PECS).
– Liczne szkolenia z AAC oraz terapii Miofunkcjonalnej.
– K-taping w terapii logopedycznej.
– Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu.
– VB Mapp.
– Elektrostymulacja ENMOT.
Uzyskała także dyplom w zakresie zarządzania oświatą.

Jej pasją są sporty wodne, szczególnie windsurfing. Zimą uprawia narciarstwo.

Skip to content