zmień kontrast

Agata Szewczyk

Pedagog specjalny, nauczyciel kontraktowy

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, oraz studiów magisterskich; Edukacja Integracyjna i Włączająca, dających kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Ukończyła wiele szkoleń takich jak; Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, Metoda Dobrego Startu I oraz II stopnia, Terapia ręki i z zaburzeń motoryki małej oraz Sensoplastyka.
Współpracę z przedszkolem integracyjnym nr 45 rozpoczęła w 2022 roku.

W wolnym czasie ćwiczy jogę, chodzi na długie spacery i czyta książki.

Skip to content