zmień kontrast

Katarzyna Szewczyk

Pedagog specjalny, nauczyciel kontraktowy

Absolwentka studiów licencjackich kierunku Pedagogika Specjalna na specjalności Pedagogika Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie z Tyflopedagogiką na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tytuł magistra zdobyła na Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie Pedagogiki Specjalnej – Edukacja Integracyjna i Włączająca.

Ukończyła półroczny projekt „Nowoczesny Pedagog” biorąc udział w zajęciach z lalkoterapii, bajkoterapii, animacji czasu wolnego, pierwszej pomocy udzielanej dzieciom, a także metody Hocus Focus. Ukończyła szkolenie Programu Rozwoju Komunikacji „Makaton” oraz potrafi porozumiewać się w języku Braille’a.

Współpracę z Przedszkolem Integracyjnym nr 45 rozpoczęła w 2018 roku w grupie 5-latków. Jej pracę cechuje kreatywność, otwartość oraz empatia. Podczas zajęć całej grupy szczególnie wspiera indywidualne potrzeby dzieci z dysfunkcjami. Inspiracje do swojej pracy zdobywa uczęszczając na liczne kursy i szkolenia.

Miłośniczka książek, podróży i gotowania.