zmień kontrast

Monika Persak

Surdopedagog, nauczyciel dyplomowany

Pedagog specjalny, trener i animator pedagogiki zabawy. Absolwentka WSPS w Warszawie.

Współpracę z Przedszkolem Integracyjnym nr 45 rozpoczęła w 1993 roku i od razu ujawniła się jej umiejętność godzenia pracy na rzecz grupy oraz oddania indywidualnym potrzebom dziecka.

W pracy pedagogicznej poszukuje metod wyzwalających dziecięcą motywację do zabawy, działania i tworzenia, wierząc, że jest to najskuteczniejsza metoda nauki i rozwoju. Podejmuje się trudnych wyzwań w integrowaniu dzieci z poważnymi problemami rozwojowymi z grupą zdrowych kolegów. Stara się stworzyć atmosferę wzajemnej akceptacji i sympatii. Ma doświadczenie w pracy z wychowankami niedosłyszącymi i niesłyszącymi, dziećmi z upośledzeniem umysłowym, porażeniem mózgowym. Uczy się pracy z dziećmi autystycznymi.

Jest animatorem dużych spotkań grupowych, działa jako trener Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „Klanza”. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie. Prowadzi warsztaty na temat metod aktywizujących w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym i w pracy terapeutycznej z grupą.

Lubi podróżować i pielęgnować przyjaźnie. Ma słabość do starych mebli i patchworków.

Skip to content