zmień kontrast

Ewa Czownicka

Psycholog, nauczyciel dyplomowany

Psycholog, absolwentka UW, pracuje od 1971 roku. Początkowo, jako nauczyciel akademicki, w szkołach dla przyszłych pedagogów i nauczycieli oraz poradnictwie psychologicznym dla dzieci i rodziców. Brała udział w turnusach rehabilitacyjnych dla rodzin mających dzieci upośledzone umysłowo i z zaburzeniami sprzężonymi.

W 1990 r. podjęła pracę w Przedszkolu Integracyjnym nr 45, które rozpoczęło wówczas realizację eksperymentalnego programu integracyjnego, w oparciu o projekt, którego była współautorką. Bardzo ceni sobie pracę w zespole, indywidualne podejście do każdego dziecka i jego rozwoju oraz współpracę z rodzicami. Uważa, że integracja, aby się powiodła, powinna obejmować bardzo różnorodne płaszczyzny działania i jasno określone priorytety – dobro dziecka i dobro grupy.

W pracy z dziećmi skupia się na nawiązaniu i utrzymaniu dobrego kontaktu, diagnozowaniu potrzeb rozwojowych, prowadzi zajecia indywidualne, ukierunkowane na indywidualne potrzeby podopiecznych. Spotyka się z rodzicami, aby przekazć im najważniejsze informacje o rozwoju i potrzebach ich dzieci. Rodzicom i nauczycielkom służy pomocą w analizowaniu i rozwiązywaniu różnych problemów dotyczących wychowanków.

Podejmowała wiele działań na rzecz integracji w środowiskach pedagogicznych kraju. Publikuje artykuły na tematy integracji, rozwoju dzieci i przygotowania ich do szkoły.

Fotografuje, pisze teksty o rozwoju i wychowaniu, redaguje książeczki dla dzieci.