zmień kontrast

Anna Michalska

Surdopedagog, nauczyciel dyplomowany

Surdopedagog, trener i animator pedagogiki zabawy. Absolwentka WSPS w Warszawie. Pracę w Przedszkolu Integracyjnym rozpoczęła w 1992 r.

Jest pedagogiem żywo zaangażowanym w pracę z grupą dziecięcą i dąży do jak najlepszej integracji dzieci o różnych liniach rozwojowych. Jest uważnym obserwatorem zachowań dzieci i diagnostą ich potrzeb. Dostosowuje do nich odpowiednie środki wychowawcze i rozwijające. Ma dynamiczne usposobienie, interesuje ją wyrażanie osobowości poprzez ekspresję ruchową i muzyczną. Stwarza swoim wychowankom do tego różne okazje, np. podczas zajęć aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss.
Chętnie podejmuje się przygotowania i prowadzenia dużych spotkań i uroczystości, które dzięki jej zdolnościom animatorskim są świetną zabawą dla dużych i małych.

Jako trener PSPiA Klanza prowadzi warsztaty metodyczne dla nauczycieli, propagujące ruch oraz wykorzystanie metod pedagogiki zabawy w pracy z grupą. Jest współautorką warsztatów dla rodziców poświęconych wychowaniu dzieci.
Należy podkreślić jej uzdolnienia plastyczne, które znalazły swój wyraz w wielu rysunkach i kolorowankach dla dzieci, dekoracjach oraz dawnym logo naszego przedszkola.

Lubi jazdę na rowerze, żeglarstwo i czytanie książek a ostatnio argentyńskie tango.

 

Skip to content