zmień kontrast

Wychowanie i edukacja

Integracja to efekt działań, które zmierzają do tego, by w różnych grupach społecznych, osoby zdrowe i niepełnosprawne znalazły swoje miejsce do rozwoju i wspólnej aktywności. Wiek przedszkolny to okres sprzyjający tworzeniu podstaw dla rozumienia różnorodności i nabywania umiejętności wspólnego działania. Dokonuje się to dzięki programowi pracy pedagogów i specjalistów, nastawionemu na integrację.

W grupie łatwiej zauważyć, zrozumieć i nauczyć się, że:

W naszym przedszkolu bawią się i uczą razem dzieci o rozwoju prawidłowym i te, które rozwijają się wolniej. Słabo chodzą i nie biegają. Nie potrafią rysować czy rozwiązywać zagadek. Trudniej jest z nimi porozmawiać, bo nie wszystko słyszą lub nie umieją mówić. Czasem niespodziewanie się złoszczą i nie chcą wspólnie bawić. Początkowo różnice te są niezauważane przez wychowanków, bo małe dzieci, ze swoim egocentrycznym punktem widzenia świata, przede wszystkim pragną otrzymać coś atrakcyjnego dla samych siebie. Dopiero po jakimś czasie spostrzegają różnice w zachowaniach swoich i rówieśników. Ale wtedy proces wychowania, ukierunkowany na różnorodność, jej akceptację, wzajemne dostosowanie i umiejętności radzenia sobie z trudnościami, jest dostatecznie zawansowany i może wkroczyć w etap bardziej świadomego odbioru przez wychowanków.

Skip to content