zmień kontrast

Założenia programu

Wiek przedszkolny to okres najbardziej intensywnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. To czas, w którym buduje się fundamenty do dalszego funkcjonowania w domu, grupie, społeczności lokalnej i społeczeństwie; czas nabywania wiedzy, norm współżycia społecznego, zaufania i odpowiedzialności. Służy temu wychowanie w rodzinie i w przedszkolu.

Łączenie dzieci o różnych liniach rozwojowych w jedną grupę wychowawczą pomaga im uczyć się spostrzegać, jakie są inne osoby, akceptować je i zarazem być asertywnymi. Zadanie to nakłada na pedagożki i pedagogów świadomość szczególnej dbałości o rozwój wychowanków zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami, także jako członków grupy.

Realizujemy program wychowawczo – dydaktyczny w oparciu o ustawę o systemie oświaty i podstawę programową wychowania przedszkolnego, wzbogacony o wewnątrzprzedszkolne programy autorskie. Szczegółowe priorytety i działania ujęte są w rocznym planie dydaktyczno – wychowawczym placówki.

Szczegółowe informacje o zajęciach prowadzonych w grupach, w każdym miesiącu są wywieszane na tablicy ogłoszeń grup i zamieszczane na stronie grupy.

Skip to content