zmień kontrast

Rodzice

Rodzice to najważniejsze osoby dla małego dziecka i najwięksi sojusznicy pedagogów. Dzięki stałemu kontaktowi i wymianie doświadczeń między domem i przedszkolem można lepiej poznać każdego wychowanka i jego potrzeby. Dlatego tak ważne jest dla nas nawiązanie współpracy z Państwem. Liczymy na Państwa inicjatywę w zgłaszaniu i wspólnym rozwiązywaniu pojawiających się problemów oraz dzieleniu się z nami Waszymi radościami.

Organizujemy różne formy współpracy z rodzicami naszych wychowanków:

Szczegółowe informacje o terminach spotkań są w menu: Przedszkole w zakładce: plan spotkań.

Rada Rodziców

W Przedszkolu Integracyjnym nr 45 jest powołana Rada Rodziców, która współdziała z dyrektorem i Radą Pedagogiczną przedszkola.

Rada Rodziców pracuje zgodnie z własnym regulaminem, który określa między innymi zasady jej powoływania i zadania.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Katarzyna Świeczkowska rozowy.dresik@wp.pl

Skarbniczka

Antonina Grządkowska tosia.grzadkowska@gmail.com

Członkowie

Aleksandra Hamkało  aleksandrahamkalo@gazeta.pl

Anna Sieradzan anna.sieradzan@gmail.com

Wioleta Andruszkiewicz – Stęplewska wioleta-and@o2.pl

Maria Kosińska  mary@k15.pl

Beata Roszkowska beata.roszkowska@gmail.com

Aneta Subda asubda@gamil.com

Paula Selerowicz paula.selerowicz@gmail.com

Anna Grunwald anna.roza.grunwald@gmail.com