zmień kontrast

Rodzice

Rodzice to najważniejsze osoby dla małego dziecka i najwięksi sojusznicy pedagogów. Dzięki stałemu kontaktowi i wymianie doświadczeń między domem i przedszkolem można lepiej poznać każdego wychowanka i jego potrzeby. Dlatego tak ważne jest dla nas nawiązanie współpracy z Państwem. Liczymy na Państwa inicjatywę w zgłaszaniu i wspólnym rozwiązywaniu pojawiających się problemów oraz dzieleniu się z nami Waszymi radościami.

Organizujemy różne formy współpracy z rodzicami naszych wychowanków:

Szczegółowe informacje o terminach spotkań są w menu: Przedszkole w zakładce: plan spotkań.

Rada Rodziców

W Przedszkolu Integracyjnym nr 45 jest powołana Rada Rodziców, która współdziała z dyrektorem i Radą Pedagogiczną przedszkola.

Rada Rodziców pracuje zgodnie z własnym regulaminem, który określa między innymi zasady jej powoływania i zadania.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Katarzyna Sołtan-Młodożeniec
treescia@gmail.com

Skarbniczka

Katarzyna Świeczkowska rozowy.dresik@wp.pl

Członkowie

Maria Kosińska  mary@k15.pl

Radosław Polakowski   rado09@o2.pl

Katarzyna Kowalska  ktrzn.kowalska@gmail.com

Anna Sieradzan  anna.sieradzan@gmail.com

Aleksandra Hamkało  aleksandrahamkalo@gazeta.pl

Mikołaj Konczewski  mikolajkonczewski@gmail.com

Wioleta Andruszkiewicz – Stęplewska wioleta-and@o2.pl