zmień kontrast

Nasze programy

Poniżej przedstawiamy wybrane programy, które sprawdziły się w pracy z grupami integracyjnymi w naszym przedszkolu i są zgodne z psychomotorycznym charakterem rozwoju małego dziecka. Uwzględniają wzajemne interakcje między sferami fizyczną i psychiczną oraz fakt, że nabyte umiejętności motoryczne umożliwiają osiągnięcie odpowiednich zdolności percepcyjnych i językowych.

Dla harmonii rozwoju konieczne jest u dziecka poczucie bezpieczeństwa, akceptacja dla jego aktywności i dążenia do niezależności, które nabywa w otoczeniu rodzinnym i wykorzystuje w przystosowaniu do życia w grupie. Każde działanie wychowawcze i edukacyjne przedszkola, skierowane wobec małego dziecka, jest zintegrowane wokół kilku celów równocześnie i oddziałuje na nabywanie przez nie kompetencji społecznych, poznawczych i ruchowych. Działania pedagogiczne zawsze uwzględniają indywidualny charakter rozwoju dziecka.

Programy używane w przedszkolu prezentujemy w trzech grupach kształcących różne kompetencje ważne dla przystosowania i dobrego funkcjonowania. Przedstawiamy zasady i formy pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Skip to content