zmień kontrast

Historia przedszkola

1945 – 1989 – Przedszkole nr 45 powstało zanim skończyła się II Wojna Światowa. Zawsze dobrze służyło dzieciom i ich rodzicom serdeczną opieką i nauką.

1990 – Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdza pierwszy w Polsce projekt przedszkola integracyjnego autorstwa mgr Ewy Czownickiej, mgr Ewy Dobrowolskiej i mgr Marianny Winiarskiej. Dzielnica Warszawa Mokotów uruchamia jeden oddział integracyjny w Państwowym Przedszkolu nr 45.

1993 – Pierwsi absolwenci przedszkola idą do szkoły.

1994 – Powstaje sprawozdanie z czteroletniej realizacji programu integracyjnego w naszej placówce. Nawiązujemy współpracę z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN i zostajemy jednym z liderów integracji.

1998 – Powstaje opracowanie na temat: “Kompleksowy program profilaktyki dysleksji dla dzieci 5-6 letnich” w ramach grantu edukacyjnego Wydziału Oświaty Gminy Warszawa Centrum. Jest to efekt wieloletnich doświadczeń w stosowaniu zintegrowanych form pracy dydaktycznej w przedszkolnych grupach integracyjnych.

1999 – W 10-lecie integracji w Polsce uczestniczymy w konferencji “Szkoła dla wszystkich”.

2000 – W 10-letnią rocznicę powstania naszego przedszkola organizujemy Forum na rzecz Osób Niepełnosprawnych na Mokotowie.

2001 – Uczestniczymy w konferencji “Równość praw dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” zorganizowanej przez Sejm RP. Powstaje pierwsza na Mokotowie klasa integracyjna dla dzieci z wadami słuchu.

2002 – Bierzemy udział w Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Dysleksji “Pomyślny start ucznia w szkole”.

Przedszkole integracyjne nr 45 w ciągu 12 lat działalności objęło opieką ponad 160 dzieci, w tym około 55 dzieci z niepełnosprawnościami. 10% absolwentów kontynuuje naukę w systemie integracyjnym.

2003 – Powstaje ulotka z apelem do lekarzy o wczesną diagnozę dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

2004 – Otrzymujemy tytuł: Przedszkole Patronackie Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

2005 – Obchodzimy jubileusz 60-lecia przedszkola i 15-lecia integracji. Przedszkole kończy 10-ta grupa absolwentów. Od 1990 roku objęliśmy opieką około 200 wychowanków.

2006 – Zawieszamy realizację programów autorskich “Przedszkole integracyjne” i “Kompleksowy program profilaktyki dysleksji dla dzieci 5 i 6-letnich” w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia specjalistów. Od tego momentu organizacja przedszkola wynika z aktualnych wytycznych Biura Edukacji m. st. Warszawy.

2009 – W czerwcu ostatnia grupa sześciolatków opuszcza nasze przedszkole. Od następnego roku najstarsze w przedszkolu będą pięciolatki.

Jesienią rozpoczęliśmy projekt długofalowej współpracy z mokotowskim Gimnazjum nr 5. Młode wolontariuszki uczestniczą w zajęciach ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Są otwarte na współpracę z pracowniczkami przedszkola i zdyscyplinowani, a wobec małych partnerów wykazują opiekuńczość i odpowiedzialność. Przedsięwzięciu patronuje dyrektorka naszej placówki, a ze strony szkoły, pani pedagog, która opiekuje się młodzieżowym wolontariatem.

2011 – Jesteśmy współorganizatorem konferencji II Mokotowskiego Forum Wychowania Przedszkolnego, poświęconej roli metod aktywizujących w wychowaniu. Prezentujemy metody używane w naszym przedszkolu: aktywnego słuchania muzyki poważnej według metody Batii Strauss, masażu dziecięcego (Children Massaging Children, CMC) Evy Scherer, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz programu poznawania i akceptacji różnic indywidualnych „Ja, ty, my” autorstwa nauczycielek przedszkola.

2015 – Otrzymaliśmy certyfikat „Chronimy dzieci” przyznawany w ramach Rządowego programu MEN na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, jako placówka systemu oświaty, która realizuje politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Program realizujemy we współpracy z Fundacją „Dzieci Niczyje”.

Obchodzimy jubileusz 70-lecia przedszkola i 25-lecia integracji. Hasłem przewodnim są ludzie – rodzice – dzieci – pracownicy przedszkola, którzy przez te lata współtworzyli wszystkie działania i życzliwą atmosferę, czyli to, co jest naszą wizytówką. Projekt fotograficzny „Duża Rodzina” prezentuje rodziny, których wszystkie (prawie) dzieci kolejno uczęszczały do naszego przedszkola, nadal uczęszczają i planują to robić w przyszłości.

Zakończylismy 10-letnią współpracę z kawiarnią „Lokalna” na Mokotowie, która była miejscem wystaw prac naszych wychowanków, rodziców i nauczycieli. Serdeczne podziękowania dla właściciela, który otworzył drzwi dla promocji integracji w szerszym środowisku lokalnym i nie tylko.

2016 – W ramach programu Erasmus + do naszego zespołu dołączyło dwoje wolontariuszy z Hiszpanii i Słowacji. Bea i Jakub, dobrze wtopili się w naszą społeczność, dzieci przyjęły ich obecność naturalnie, a różnorodność językowa nie stanowi przeszkody w codziennych kontaktach.

Certyfikat „Chronimy dzieci” został przedłużony na kolejny rok do września 2017 roku. Program realizujemy we współpracy z Fundacją „Dzieci Niczyje” teraz Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę”.

2017 W tym roku współpracujemy z dwiema nowymi wolontariuszkami z programu Erasmus +, Natalią z Gruzji i Demet z Turcji. Wspierają nas pomocą w codziennych działaniach, a dzięki różnorodności językowej, niektóre dzieci próbują rozmawiać z nimi po angielsku.

2018 – Nasze Przedszkole było współorganizatorem konferencji w Służewskim Domu Kultury pt. „Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w praktyce”. Konferencja została zorganizowana przez Dzielnicowe Centrum Integracji w Dzielnicy Mokotów oraz inne mokotowskie przedszkola. Trzy nasze nauczycielki miały swoje wystąpienia.

2020 – W związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19 oraz kształceniem zdalnym otwieramy przedszkolną grupę na portalu społecznościowym Facebook. Grupa „Zające, Koty, Lisy i inne przedszkolne urwisy” służy do dzielenia się różnymi wydarzeniami, zdjęciami, zajęciami oraz ciekawostkami dotyczącymi całej przedszkolnej społeczności – dzieci, opiekunów prawnych oraz pracowników przedszkola.

2022 – Większość kadry odbywa dwudniowe szkolenie z „Pozytywnej dyscypliny dla okresu wczesnodziecięcego” prowadzone przez Alicję Ciesielską – Certyfikowaną Edukatorkę Pozytywnej Dyscypliny dla okresu wczesnodziecięcego.

Skip to content