zmień kontrast

Organizacja

Dyrektorka przedszkola – Monika Mokrzyszczak
Intendentka przedszkola – Agnieszka Manowska

Godziny otwarcia przedszkola – 7.00 do 17.00. Pobyt dziecka jest nieodpłatny.

Plan posiłków – śniadanie 9.00, obiad 12.30, podwieczorek 14.45

Stawka żywieniowa – 17 złotych za dzień (płatne do 10 dnia miesiąca)

Harmonogram zabaw, zajęć dydaktycznych i wyjść do ogrodu jest ustalany oddzielnie dla każdej grupy wiekowej.

Są trzy grupy wychowawcze różne wiekowo: sześciolatków i pięciolatków, mieszana: pięciolatków i czterolatków, mieszana: czterolatków i trzylatków. W każdej grupie jest 20 dzieci, w tym 5 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Opiekę pedagogiczną i specjalistyczną pełnią pedagożki i pedagodzy przedszkolni i specjalni, psycholożka, neurologopeda, fizjoterapeutka – terapeutka SI.
Na spotkania i konsultacje ze specjalistkami i nauczycielkami zapraszamy po uprzednim umówieniu się.

W kuchni pracują Katarzyna Sikorska – kucharka i Teresa Pypno – pomoc kuchni

Dozorcy – Eugeniusz Omelańczuk i Andrzej Szymczak

Zajęcia dodatkowe/ponadprogramowe dla dzieci

zajęcia muzyczno-ruchowe – dla wszystkich grup wiekowych
zajęcia plastyczne – zabawy zróżnicowanym materiałem plastycznym – dla wszystkich grup wiekowych
gimnastyka z elementami ćwiczeń korekcyjnych – dla wszystkich grup wiekowych

Spotkania edukacyjne dla rodziców

W przedszkolu możliwe są do zorganizowania spotkania na interesujące Państwa tematy dotyczące rozwoju i wychowania dzieci. Propozycje prosimy zgłaszać do nauczycielek w grupach.

Zasady korzystania z diet specjalistycznych przez dzieci

W przypadku korzystania przez dziecko ze specjalistycznej diety, Rodzice dostarczają nauczycielce z grupy zaświadczenie od lekarza prowadzącego o rodzaju diety i szczegółowy spis produktów żywnościowych dozwolonych i zabronionych w żywieniu dziecka.

Z góry dziękujemy za przestrzeganie tych zasad. Bardzo ułatwi to pracę kuchni i umożliwi przygotowywanie posiłków odpowiednich do potrzeb dzieci.

Informacja o zasadach rekrutacji

umieszczana jest na bieżąco na stronie w okresie zapisów dzieci do przedszkola ustalonych przez organ prowadzący placówkę.

Skip to content