zmień kontrast

Konferencja „Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w praktyce”

14 marca 2018 r. w Służewskim Domu Kultury odbyła się konferencja „Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w praktyce”. Konferencja została zorganizowana przez Dzielnicowe Centrum Integracji w Dzielnicy Mokotów oraz mokotowskie przedszkola (Przedszkole Integracyjne nr 45, Przedszkole Integracyjne nr 117, Przedszkole nr 188, Przedszkole nr 326, Przedszkole nr 393).

Tematyka konferencji cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród nauczycieli warszawskich szkół, przedszkoli oraz placówek.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia:

W czasie konferencji p. Maria Kuźniewska – Zdrojowy zaprezentowała film „Mówić każdy może – tak rozmawiamy z dziećmi w Przedszkolu Specjalnym nr 393”.

Zaprezentowano również grupę  młodzieży  z Ośrodka Szkolno –  Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie – Młodzi Migają Muzykę.

Zapis graficzny konferencji poprowadziła p. Anna Michalska.

Materiały pokonferencyjne:

„Komunikacja drogą do włączania” – Violetta Pulwarska

„Jak wspierać rozwój komunikacji dziecka z zaburzeniami mowy w grupie rówieśniczej z wykorzystaniem AAC” – Joanna Dzwonkowska

„Wprowadzanie komunikacji wspomagającej w Przedszkolu Integracyjnym nr 117” – Agnieszka Krupa, Magdalena Świder

„Skuteczne sposoby wspierania umiejętności komunikowania się z pomocą AAC” – Agnieszka Pilch

Ulotki:

Prawo do komunikacji

10 rzeczy o AAC

O zasadach

Skip to content