zmień kontrast

Rekrutacja

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Nadszedł czas zapisu dzieci do przedszkola na rok szkolny 2024/25.

Nasze przedszkole realizuje program integracyjny w trzech grupach dziecięcych. W każdej jest 20 dzieci, w tym 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wraz z powrotem dzieci 6-letnich do przedszkola cztery roczniki wychowanków zorganizowane są w trzech grupach.

W roku szkolnym 2024/2025 będziemy mieli trzy grupy wychowawcze:

W chwili obecnej nowymi kandydatami, którzy muszą przejść przez procedurę rekrutacji będą:

Dla dzieci z niepełnosprawnością starających się o miejsce w grupie, kandydaci muszą mieć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną, właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka, ze wskazaniem przedszkola integracyjnego, jako miejsca realizacji.

PRZEBIEG REKRUTACJI

W najbliższej rekrutacji do przedszkola przyjmowane będą dzieci urodzone w latach 2021- 2018. Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Tam też znajdzie się wniosek o przyjęcie do przedszkola.  Zasady, kryteria i harmonogram przyjęć, które określają szczegółowo warunki, terminy i sposób zapisywania dziecka do przedszkola oraz informacje o jego przyjęciu są dostępne na stronie Biura Edukacji od 31 stycznia 2023 r.

I.          Dzieci, które już uczęszczają do naszego przedszkola

Rodzice składają bezpośrednio w przedszkolu deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko. Dotyczy to dzieci nie posiadających, jak i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i kontynuujących pobyt w przedszkolu (aktualnych 3-, 4- i 5-latków).

II.       Dzieci z roczników 2021, 2020

Rodzice, którzy po raz pierwszy pragną zapisać do przedszkola swoje dziecko, kończące trzy i cztery lata w roku 2024 i wskazali Przedszkole Integracyjne nr 45, jako przedszkole pierwszego wyboru:

DNI I GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW, DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ 
w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 (przedszkole pierwszego wyboru)

Rekrutacja nowych kandydatów rozpoczyna się 05 marca 2024 r.

Od 05 marca godzina 13.00 do 20 marca godz. 20.00 trwa rejestracja wniosków o przyjęcie w systemie.

Od 05 marca godzina 13.00 do 21 marca godzina 16.00 należy w przedszkolu pierwszego wyboru złożyć wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Wnioski i dokumenty kandydatów do naszej placówki jako przedszkola pierwszego wyboru będą przyjmowane w niżej podanych terminach:

Rodziców starających się o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola w roku szkolnym 2024/25 prosimy o:

  1. przestrzeganie terminów i sposobu zapisywania dziecka zgodnie z harmonogramem Biura Edukacji
  2. przestrzeganie godzin przyjmowania dokumentów w Przedszkolu Integracyjnym  nr 45
  3. dostarczenie razem z wnioskiem kompletu dokumentów i oświadczeń, potwierdzających spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów (ustawowych, samorządowych) zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji

DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW KANDYDATÓW

Dzień otwarty dla rodziców odbędzie się 7 marca 2024 od 17:15 do 18:30. Zainteresowanych rodziców zapraszamy do obejrzenia zakładek grup wiekowych w celu zapoznania się z pracą przedszkola.

ZAJĘCIA DLA KANDYDATÓW

Podczas rekrutacji będziemy dwukrotnie zapraszać państwa wraz z dziećmi na wspólną zabawę organizowaną przez nauczycieli. Terminy spotkań zostaną podane państwu, podczas składania dokumentów lub telefonicznie.

INFORMACJE DODATKOWE

Ograniczenia: ze względu na bariery architektoniczne wewnątrz budynku (schody, małe pomieszczenia) ograniczona jest możliwość przyjęcia dziecka z poważną niepełnosprawnością ruchową (dziecka niechodzącego, poruszającego się na wózku) oraz dziecka niewidomego.

Specjalna dieta żywieniowa nie jest przeciwwskazaniem do przyjęcia dziecka. W przypadku, gdy zakwalifikowane dziecko wymaga diety, potwierdzonej przez lekarza, w miarę możliwości i w porozumieniu z rodzicami, staramy się ją zapewnić.

Na opłaty w przedszkolu składają się:

Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o przedszkolu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w poszczególnych zakładkach.

Informacje o rozwoju i umiejętnościach kandydatów do grupy najmłodszej, znajdą państwo w zakładce warto wiedzieć. Zawiera ona treści pomocne w przygotowaniu dziecka do rozpoczęcia pobytu w przedszkolu oraz w późniejszym procesie jego adaptacji. Zachęcamy do lektury.

Poniżej można zobaczyć, jak wyglądają nasze sale i ogród oraz zajęcia otwarte.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji

Zespół pedagogiczny

Sale przedszkolneOgród przedszkolnyZajęcia adaptacyjne

Skip to content