zmień kontrast

Rekrutacja

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Nadszedł czas zapisu dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/24.

Nasze przedszkole realizuje program integracyjny dla dzieci zdrowych i z niepełnosprawnościami w trzech grupach dziecięcych. W każdej jest 20 dzieci, w tym 15 dzieci zdrowych i 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wraz z powrotem dzieci 6-letnich do przedszkola cztery roczniki wychowanków zorganizowane są w trzech grupach.

W roku szkolnym 2023/2024 będziemy mieli trzy grupy wychowawcze:

W chwili obecnej nowymi kandydatami, którzy muszą przejść przez procedurę rekrutacji będą:

Dla dzieci z niepełnosprawnością starających się o miejsce w grupie, kandydaci muszą mieć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną, właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka, ze wskazaniem przedszkola integracyjnego, jako miejsca realizacji.

PRZEBIEG REKRUTACJI

W najbliższej rekrutacji do przedszkola przyjmowane będą dzieci urodzone w latach 2020- 2016. Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Tam też znajdzie się wniosek o przyjęcie do przedszkola.  Zasady, kryteria i harmonogram przyjęć, które określają szczegółowo warunki, terminy i sposób zapisywania dziecka do przedszkola oraz informacje o jego przyjęciu są dostępne na stronie Biura Edukacji od 1 marca 2022 r.: http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

I.          Dzieci, które już uczęszczają do naszego przedszkola

Rodzice składają bezpośrednio w przedszkolu deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym  w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko. Dotyczy to dzieci zdrowych i niepełnosprawnych kontynuujących pobyt w przedszkolu (aktualnych 3, 4, i 5-latków).

II.       Dzieci z rocznika 2019/2020

Rodzice, którzy po raz pierwszy pragną zapisać do przedszkola swoje dziecko, kończące trzy lub cztery lata w roku 2022 i wskazali Przedszkole Integracyjne nr 45, jako przedszkole pierwszego wyboru:

DNI I GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW, DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ 
w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 (przedszkole pierwszego wyboru)

Rekrutacja nowych kandydatów rozpoczyna się 07 marca 2023 r.

Od 07 marca godzina 13.00 do 23 marca godz. 16.00 trwa rejestracja wniosków o przyjęcie w systemie.

Od 07 marca godzina 13.00 do 23 marca godzina 16.00 należy w przedszkolu pierwszego wyboru złożyć wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Wnioski i dokumenty kandydatów do naszej placówki jako przedszkola pierwszego wyboru będą przyjmowane w niżej podanych terminach:

Rodziców starających się o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola w roku szkolnym 2023/24 prosimy o:

  1. przestrzeganie terminów i sposobu zapisywania dziecka zgodnie z harmonogramem Biura Edukacji
  2. przestrzeganie godzin przyjmowania dokumentów w Przedszkolu Integracyjnym  nr 45
  3. dostarczenie razem z wnioskiem kompletu dokumentów i oświadczeń, potwierdzających spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów (ustawowych, samorządowych) zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji

DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW KANDYDATÓW

Termin, w którym zostanie zorganizowany dzień otwarty dla rodziców podamy wkrótce. Zainteresowanych rodziców zapraszamy do obejrzenia zakładek grup wiekowych w celu zapoznania się z pracą przedszkola.

ZAJĘCIA DLA KANDYDATÓW

Podczas rekrutacji będziemy zapraszać państwa z dziećmi dwukrotne na wspólną zabawę organizowana przez nauczycieli. Terminy spotkań zostaną podane państwu podczas składania dokumentów lub telefonicznie.

INFORMACJE DODATKOWE

Ograniczenia: ze względu na bariery architektoniczne wewnątrz budynku (schody, małe pomieszczenia) ograniczona jest możliwość przyjęcia dziecka z poważną niepełnosprawnością ruchową (niechodzące, na wózku) i dziecka niewidomego.

Specjalna dieta żywieniowa: nie jest wskazaniem do przyjęcia dziecka. W przypadku, gdy zakwalifikowane dziecko wymaga diety, potwierdzonej przez lekarza, w miarę możliwości i w porozumieniu z rodzicami, staramy się ją zapewnić.

Opłaty: na koszt pobytu dziecka w przedszkolu składa się:

Szczegółowe informacje o przedszkolu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w różnych zakładkach.

Informacje o rozwoju i umiejętnościach kandydatów do grupy najmłodszej ważne dla jego adaptacji w przedszkolu znajdują się w zakładce warto wiedzieć. Zapraszamy do czytania.

Poniżej można zobaczyć, jak wyglądają nasze sale i ogród oraz zajęcia otwarte.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji

Zespół pedagogiczny

Sale przedszkolneOgród przedszkolnyZajęcia adaptacyjne

Skip to content