zmień kontrast

Wychowankowie

Wychowankami naszego przedszkola są:

Prowadzimy trzy grupy dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, do 20 wychowanków w grupie. Dzieci niepełnosprawne są przyjmowane na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego do kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i realizują program zgodny z ich potrzebami oraz możliwościami rozwojowymi. Uczestniczą we wszystkich zajęciach grupowych razem z dziećmi zdrowymi. Mają zajęcia indywidualne z pedagogiem specjalnym i specjalistami. Mogą być starsze o rok lub dwa lata od swoich kolegów z grupy.

Grupą opiekują się pedagodzy przedszkolni i specjalni. Przez kilka godzin w ciągu dnia dwie nauczycielki pracują razem. W toku zajęcia grupowego pedagog specjalny wspiera dzieci niepełnosprawne – dostosowuje treści nauczania i kieruje ich aktywnością. Podczas zajęć nauczycielka modeluje zachowania dzieci, które mają trudności i adaptuje ćwiczenia, którym nie mogą sprostać dzieci niepełnosprawne.

Pedagodzy korzystają z programu wychowania przedszkolnego „Trampolina” oraz programów autorskich.

Wiadomości o tym, co dzieje się w każdej z grup i zdjęcia można znaleźć pod nazwą każdej grupy.

Skip to content